Bisericile în România şi integrarea europeană. Transformare socială şi misiune spirituală”.

Bisericile în România şi integrarea europeană. Transformare socială şi misiune spirituală”.

Sub această temă, Bisericile şi organizaţiile neguvernamentale din România doresc să se pregătească pentru viitor şi să articuleze o platformă şi un statut comune în ceea ce priveşte rolul lor într-o Europă înstrăinată şi secularizată.
Peste 100 reprezentanţi ai bisericilor şi organizaţiilor neguvernamentale din România vor participa vineri, 27 aprilie 2007 la conferinţa cu caracter consultativ având ca temă „Bisericile în România şi integrarea europeană. Transformare socială şi misiune spirituală”. Evenimentul va avea loc la Best Western Parc Hotel, Str. Poligrafiei, Nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti, Sala Terra.
Conferinţa este organizată la iniţiativa World Vision România, Confederaţiei Caritas România, Bisericii Ortodoxe Române (Sectorul Biserica şi Societatea) şi Bisericii Internaţionle Bucureşti.

Fiind un eveniment premegător al celei de-a treia Adunări Ecumenice Europene care va avea loc la Sibiu în luna septembrie a acestui an, conferinţa cu caracter consultativ îşi propune crearea unei platforme comune de dialog între reprezentanţii Bisericii şi ai organizaţiilor neguvernamentale care au la bază credinţa creştină, prin care să se abordeze şi încerce să se găsească soluţii la o serie de probleme cu care societatea românească se confruntă în noul context european – multe dintre ele având drept cauză sărăcia.
Conferinţa are o însemnătate şi mai mare, în noul context al României ca stat membru al Uniunii Europene, context în care o treime din populaţia României încă mai trăieşte sub limita de sărăcie.

La conferinţă şi-au anunţat participarea în calitate de lectori speciali PS Ciprian Câmpineanul, Episcop Vicar Patriarhal, Patriarhia Ortodoxă Română (Sectorul Biserica şi Societatea), Prof. Dr. Conf. Otniel Bunaciu, Decan Facultatea de Teologie Baptistă, Universitatea Bucureşti, doamna Iosefina Cristina Loghin, Preşedinte Caritas Europa, PS Mons. Episcop Cornel Damian, Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti, Consilier de stat Bogdan Tătaru Cazaban, Preşedinţia României, Departamentul pentru Relaţia cu Autorităţile Publice si Societatea Civilă, Ambasador Donato Chiarini, Şeful reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Obiectivele conferinţei sunt:
1. Stimularea unor iniţiative comune de lucru în reţea pentru a întâmpina provocările integrării europene
2. Adresarea de subiecte comune instituţiilor bisericeşti din România, referitoare la spiritualitate, cultură, problematica sărăciei şi bunăstării, a migraţiei, valorile familiale, diversitatea culturală şi religioasă – perspective şi acţiuni.

Rezultatul imediat al conferinţei va fi conceperea unui plan de acţiune, pornind de la soluţiile identificate pentru fiecare din problematicile supuse discuţiilor pe grupe de lucru şi în plen din cadrul conferinţei.

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra evenimentului, vă trimitem ataşat agenda acestuia:

AGENDA
27 aprilie 2007:

09.00 – 09.15- Cuvântul de deschidere al conferinţei – Anita Delhaas van Dijk – World Vision România
09.15 – 09.30- PS Ciprian Câmpineanul, tema: „Spiritualitate, cultură şi valori creştine: viitorul lor într-o Europă secularizată şi înstrăinată de valorile Evangheliei”
09.30 – 09.45- PS Ep. Damian, Tema: “Valorile familiei”
09.45 – 10.15- Întrebări, discuţii.
10.15 – 10.45- Pauză de cafea/ceai
10.45 – 11.00- Bogdan Tătaru Cazaban, Discurs cu tema “Problematica sărăciei în contextul României ca stat membru al UE. Responsabilitatea Bisericii în atenuarea sărăciei. Măsuri pentru atenuarea sărăciei din perspectiva oportunităţilor aduse de aderarea la UE”.
11.00 – 11.15- Pr. Dr. Otniel Bunaciu – Tema: “Bunăstarea spirituală şi materială”
11:15 – 11:30 – Cristina Loghin – Tema: “Migraţia”
11:30 – 12:15- Întrebări, discuţii.
12.15 – 13.00- Întrebări, discuţii.
13.00 – 14.00- Masa de prânz.
14.00 – 14.15- Ambasador Donato Chiarini
14:15 – 15:45- Sesiune de lucru pe grupe, cu următoarele tematici:
Spiritualitatea şi valorile crestine: viitorul lor într-o Europă secularizată şi înstrăinată de valorile Evangheliei. Promovarea bunăstării materiale şi spirituale.
Impactul integrării europene din perspectivă culturală. Valori româneşti şi valori europene. Implicaţii asupra misiunii Bisericii.
Problematica sărăciei în contextul României ca stat membru al UE. Responsabilitatea Bisericii în atenuarea sărăciei. Măsuri pentru atenuarea sărăciei din perspectiva oportunităţilor aduse de aderarea la UE.
Problematica migraţiei în contextul liberei circulaţii a persoanelor în UE.
Importanţa valorilor familiei.

Tema centrală: “Acţiuni ale Bisericii şi comunităţii pentru stimularea implicării şi responsabilizării în îmbunătăţirea calităţii vieţii”.
15:45 – 16:00 – Pauză de cafea.
16.00 – 16.15 – Concluzii discursuri – Valdir Steurernagel, World Vision International
16.15 – 17.00 – Sesiunea finală: concluziile fiecărui grup de lucru (5 minute/grup).
17.00 – 17.30 – Completare formular de evaluare / Rugăciune finală.
17.30 – 18.00 – Prezentarea rezultatelor conferinţei / Discuţie cu jurnaliştii prezenţi la eveniment.

Vă aşteptăm cu interes!

Comitetul organizator

World Vision România
Confederaţia CARITAS România
Biserica Ortodoxă Română – sectorul Biserica şi Societatea
Biserica Internaţională Bucureşti

Despre organizatia world vision

Persoană contact: Diacon Mihai Pavel – Manager programe de dezvoltare şi angajament creştin – World Vision România, tel. mobil 0744 – 388 941.
paula_chiran@wvi.org
ORGANIZATIA WORLD VISION
www.worldvision.ro
Contact ORGANIZATIA WORLD VISION