BUSINESS BREAKFAST WITH MEDIA~

BUSINESS BREAKFAST WITH MEDIA~

Fisiere atasate:5420-pressconference-may-5-001.jpg5420-pressconference-may-5-003.jpg5420-pressconference-may-5-011.jpg
Programul de Dezvoltare a Microîntreprinderilor, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (EDS), finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), a organizat un mic dejun de afaceri şi o conferinţă de presă în data de joi 5 mai a.c., la ora 10:00, la Hotelul Lido din Bucureşti, salonul Best Chef. Scopul acestei întâlniri a fost prezentarea ultimelor informaţii cu privire la Cea de-a 8-a Conferinţă Internaţională de Microfinanţare, care va avea loc la Bucureşti, în perioada 26 – 28 mai a.c. Această conferinţă este organizată de Programul EDS, prin componenta sa Coaliţia pentru Microfinanţare din România, în parteneriat cu Centrul de Microfinanţare pentru Europa Centrală şi de Est şi Comunitatea Statelor Independente, din Polonia
Au fost susţinute prezentări de către următoarele persoane:

Domnul Glenn Moller, Director adjunct, Programul EDS

Doamna Maria Doiciu reprezentând Coaliţia de Microfinanţare din cadrul Programului EDS

Domnul Giorgio Ficcarelli, Directorul Departamentului Phare/ISPA, reprezentând Delegaţia Comisiei Europene în România

Doamna Doina Vişa, reprezentând Misiunea Băncii Mondiale – Programul pentru refacerea Zonelor Miniere

Conferinţa de presă s-a încheiat cu o sesiune de întrebări şi răspunsuri.

Pe lângă organizatori, ziariştii au avut ocazia să se întâlnească şi cu reprezentanţi ai unor organizaţii de microfinanţare, cum ar fi CHF International România, CDE, CAPA şi OMRO.

Subiectul principal al întâlnirii cu mass media : Cea de-a 8-a Conferinţă Internaţională de Microfinanţare

Se înscrie în seria de conferinţe regionale de microfinanţare, organizate de Centrul de Microfinanţare pentru Europa Centrală şi de Est şi Comunitatea Statelor Independente, din Polonia, în colaborare cu parteneri locali din ţările în care are loc conferinţa. Programul de Dezvoltare a Microîntreprinderilor, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (EDS) este co-organizator al Conferinţei din acest an. Este aşteptată participarea a mai mult de 450 de delegaţi din toată lumea, până în acest moment fiind înscrişi reprezentanţi din peste 40 de ţări. Conferinţa este organizată sub patronajul Preşedinţiei României şi este cel mai mare eveniment regional organizat sub egida Anului Internaţional al Microcreditării, instituit de Organizaţia Naţiunilor Unite. În cadrul conferinţei vor avea loc 8 sesiuni plenare şi 24 de ateliere, la care 8 reprezentanţi ai organizaţiilor de microfinanţare din România vor face prezentări alături de experţi şi practicieni din ţările participante.

Între 26 – 28 mai, Bucureştiul va fi locul de întâlnire al microfinanţatorilor din lumea întreagă, de aceea am considerat că este de interes să vă prezentăm experienţa românească în microfinanţare şi rezultatele de până acum, precum şi rolul pe care microfinanţarea îl va avea în sprijinirea dezvoltării sectorului de microîntreprinderi şi în pregătirea lui pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Legea Societăţilor de Microfinanţare

Această lege a fost iniţiată de a Coaliţia pentru Microfinanţare din România şi preluată spre a fi promovată spre aprobare de Agenţia Naţională pentru IMM şi Cooperaţie şi de Ministerul Economiei şi Comerţului, a fost aprobată astăzi, 5 mai 2005, în plenul Senatului României. Legea urmează să fie discutată în comisiile de specialitatate şi apoi în plenul Camerei Deputaţilor.

Noul cadru legal va permite dezvoltarea industriei de microfinanţare pe baze sustenabile, diversificarea ofertei de produse şi servicii de microfinanţare pentru întreprinzătorii români, cât şi protecţia beneficiarilor.

Cităm din Expunerea de motive care însoţeşte legea:

“Una dintre principalele greutăţi întâmpinate de întreprinderile mici şi mijlocii din România este accesul dificil la finanţare, mai ales în cazul societăţilor nou înfiinţate şi al microîntreprinderilor.

Persoanele fizice şi juridice (micii întreprinzatori), care nu au istorie de credit sau nu au bunuri ce pot constitui garanţii, nu au acces la sistemul financiar bancar. Creditele solicitate sunt de cele mai multe ori prea mici pentru bănci, iar costurile administrării şi monitorizării le fac neinteresante pentru acestea. De aceea, persoanele fizice şi juridice (micii întreprinzători) sunt nevoite sa caute surse alternative de credit, de multe ori cu costuri ridicate, în cazul în care nu au acces la fonduri asigurate de organizaţii donatoare, la organizaţii nonguvernamentale, cooperative de credit sau uniuni de credit.
(…)
Un cadru clar şi bine structurat plasează microfinanţarea pe un curs rapid de dezvoltare, în scopul combaterii sărăciei, al creării de locuri de munca, al educării beneficiarilor în domeniul finanţării şi al afacerilor, al dezvoltării iniţiativei şi spiritului antreprenorial, al extinderii programelor sociale şi de dezvoltare comunitară, al dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi al creşterii bunăstării sociale.”