Comunicat privind mijloacele necesare depistarii facturilor si marcajelor false sau contrafacute de catre agentii economici care doresc sa distribuie si sa comercializeze angro bauturi alcoolice si produse din tutun

Comunicat privind mijloacele necesare depistarii facturilor si marcajelor false sau contrafacute de catre agentii economici care doresc sa distribuie si sa comercializeze angro bauturi alcoolice si produse din tutun

În conformitate cu prevederile art.109 din Ordonanţa Guvernului nr.83/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, agenţii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro băuturi alcoolice şi produse din tutun sunt obligaţi ca până la data de 31.03.2005 să se înregistreze la autoritatea fiscală teritorială şi să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării conform titlului VII din Ordonanţa Guvernului nr.83/2004.
Potrivit acestui act normativ, agenţii economici distribuitori şi comercianţii angro de băuturi alcoolice şi produse din tutun răspund pentru provenienţa nelegală a produselor deţinute şi sunt obligaţi să verifice autenticitatea facturilor primite. De asemenea, băuturile alcoolice livrate de agenţii economici producători către agenţii economici distribuitori sau comercianţi angro vor fi însoţite şi de o copie a certificatului de marcă al producătorului, din care să rezulte că marca îi aparţine.
Conform H.G. nr.84/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, mijloacele necesare depistării facturilor şi marcajelor false sau contrafăcute vor fi procurate de agenţii economici în cauză de la C.N. „Imprimeria Naţională” – S.A.;

Având în vedere aspectele prezentate, C.N. „Imprimeria Naţională” – S.A. va pune la dispoziţia agenţilor economici care intră sub incidenţa actului normativ în cauză un pachet de produse şi servicii, care va fi distribuit începând cu data de 21.03.2005 prin distribuitorii săi teritoriali din fiecare judeţ. Lista acestor distribuitori va fi comunicată pe site-ul companiei (www.cnin.ro), la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi prin intermediul mass-media.

Despre Compania Nationala Imprimeria Nationala SA;Asociatia Romana pentru Combaterea Contrafacerilor
Din pachet vor face parte: broşuri cu instrucţiuni privind modalitatea de verificare a autenticităţii marcajelor şi formularelor cu instrumentele puse la dispoziţie, precum şi alte informaţii utile; lămpi în spectru ultraviolet pentru inscripţionările cu cerneala specială vizibilă în spectru ultraviolet şi pentru verificarea fibrelor fluorescente din masa hârtiei; decodoare optice de înaltă tehnologie pentru folia holografică securizată aplicată pe marcaje. De asemenea, se vor presta şi servicii de instruire şi demonstraţii practice de expertiză de laborator pentru verificarea autenticităţii şi depistarea falsurilor şi contrafacerilor. Astfel, se vor organiza instruiri periodice zonale, astfel încât fiecare agent economic să fie invitat de 2-3 ori pe an. Numărul instruirilor se va decide în funcţie de numărul agenţilor economici care s-au înregistrat la autoritatea fiscală teritorială, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Corina Ozon
specialist in relatii publice
tel 0722 667 880
ozon@rain.ro
COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA;ASOCIATIA ROMANA PENTRU COMBATEREA CONTRAFACERILOR
www.cnin.ro;www.anticontrafaceri.org
Contact COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA;ASOCIATIA ROMANA PENTRU COMBATEREA CONTRAFACERILOR