Libertatea de exprimare şi libertatea de conştiinţă ameninţate în România

Libertatea de exprimare şi libertatea de conştiinţă ameninţate în România

CONCERT DE PROTEST ÎN PIAŢA CONSTITUŢIEI
SÂMBĂTĂ, 28 OCTOMBRIE 2006
ORA 18.00
Parlamentul României urmează să voteze în curând o lege care, dacă va fi adoptată în forma sa actuală, va limita grav libertatea de exprimare şi libertatea de conştiinţa, două drepturi fundamentale ale fiinţei umane. Drept consecinţă, anumite cărţi, filme, spectacole tv, piese de teatru sau concerte rock vor putea fi interzise sau cenzurate în ţara noastră.
Pentru a atrage atenţia asupra gravelor implicaţii ale acestei iniţiative, sâmbătă 28 octombrie va fi organizat un concert în Piaţa Constituţiei care va fi un prilej de atenţionare a autorităţilor că nu pot vota legi care să încalce drepturile fundamentale ale cetăţenilor acestei ţări. Organizatorii vor cere Parlamentului să respingă articolul 13 din Proiectul de Lege al cultelor iar Preşedintelui României să nu promulge legea în caz că ea va conţine totuşi o astfel de prevedere.
Proiectul de lege al cultelor, asumat de către guvern, şi al carei articol 13, votat deja în Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi naţionale şi în Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, prevede că: “În România sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de defăimare şi învrăjbire religioasă, precum şi ofensa publică adusă simbolurilor religioase.”
Aparent, textul vizează impunerea unei anumite decenţe în discursul şi exprimările publice. În fapt, însă, el poate deschide calea unei noi cenzuri care să restrângă libertăţile şi drepturile consacrate de reglementări internaţionale şi de Constituţia României. Urmează ca, în curând, plenul Camerei Deputaţilor să consfinţească, prin vot, această încălcare a drepturilor fundamentale.
Ţările europene, după secole de conflicte şi persecuţii, au ştiut să îşi asume acele valori care au transformat continentul într-un spaţiu al toleranţei confesionale şi al libertăţii de a critica şi chestiona orice autoritate sau doctrină, fie ea politică sau religioasă. Aceste valori au devenit parte constitutivă a respiraţiei democratice de tip european. Dar ele nu se impun nicăieri de la sine şi nu vor rezista decât în măsura în care sunt apărate în permanenţă faţă de noile ameninţări. Instinctele democratice ale unei ţări se verifică în astfel de situaţii critice când drepturile fundamentale riscă să fie restricţionate.
Invităm organizaţii neguvernamentale, artişti, personalităţi publice şi cetăţeni să ni se alăture în acest demers pentru a împiedica votarea unei legi cu prevederi periculoase şi cu implicaţii extrem de negative pentru fragila democraţie din România.

Evenimentul nu va fi o manifestare antireligioasă, anticreştină, antimusulmană si nici îndreptată împotriva vreunei alte religii sau credinţe, ci va afirma importanţa respectării în România a acestor două drepturi fundamentale: libertatea de exprimare şi libertatea de conştiinţă.

Daniel Vighi – Atelierul Civic Ariergarda
Emil Moise – Ombudspersons for National Minorities
Gabriel Andreescu – Centrul de Studii Internaţionale
Ioana Avădani – Centrul pentru Jurnalism Independent
Iustina Ionescu – Centrul de Resurse Juridice
Mihai Burcea – Miliţia Spirituală
Radu Teişanu – Asociaţia Pro-Activ
Remus Cernea – Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă
Romaniţa Iordache – Accept

Despre ASOCIATIA ACCEPT
Romaniţa Iordache, Preşedintă, ACCEPT, romanita@accept-mail.ro,+40 726 452 612;

Remus Cernea – 0727.583.594
remuscernea@gmail.com
www.humanism.ro

accept@accept-mail.ro
ASOCIATIA ACCEPT
www.accept-romania.ro
Contact ASOCIATIA ACCEPT