RAPORTORUL SPECIAL PENTRU LIBERTATE RELIGIOASĂ ŞI DE CREDINŢĂ ŞI PREŞEDINTELE GEORGE W. BUSH ÎNGRIJORAŢI DE TRATAMENTUL ADEPŢILOR CREDINŢEI

RAPORTORUL SPECIAL PENTRU LIBERTATE RELIGIOASĂ ŞI DE CREDINŢĂ ŞI PREŞEDINTELE GEORGE W. BUSH ÎNGRIJORAŢI DE TRATAMENTUL ADEPŢILOR CREDINŢEI

Reprezentanţii Comunităţii Internaţionale Bahá’í şi bahá’íi din România au reacţionat alarmaţi la declaraţia oficială a Naţiunilor Unite despre acţiunile guvernului iranian împotriva bahá’ílor din Iran.
Raportorul special al Naţiunilor Unite în ceea ce priveşte libertatea religioasă şi de credinţă, Asma Jahangir, a declarat că a fost profund îngrijorată şi şi-a exprimat temerile într-un comunicat de presă publicat în 20 martie 2006, despre „o scrisoare confidenţială trimisă în 29 octombrie 2005 de Preşedintele Comandamentului Cartierului General al Forţelor Armate din Iran către un număr de agenţii guvernamentale.”

„Scrisoarea”, a spus dumneaei, „care este adresată Ministerului Informaţiilor, Gărzilor Revoluţionare şi Forţelor de Poliţie, declară că, Ayatollah-ul Khamenei, Conducătorul Suprem a ordonat Comandamentului Cartierului General să identifice persoanele care aderă la Credinţa Bahá’í şi să monitorizeze activităţile lor. Scrisoarea continuă prin a cere destinatarilor ei, într-o manieră strict confidenţială, să culeagă orice şi toate informaţiile despre membrii Credinţei Bahá’í.”

„Suntem recunoscători că D-na Jahangir a adus la lumină această activitate”, a spus Bani Dugal, reprezentantul principal al Comunităţii Internaţionale Bahá’í la Naţiunile Unite. Împărtăşim îngrijorările dumneaei legate de bunăstarea bahá’ílor şi ne cutremurăm când ne gândim ce ar putea să însemne aceasta.

D-na Jahangir consideră de asemenea că „o astfel de monitorizare constituie un amestec nepermis şi inacceptabil în drepturile membrilor unei minorităţi religioase.”

„Temerea Raportorului Special că astfel de informaţii ar putea fi folosite ca o bază pentru persecuţii sporite a membrilor Credinţei Bahá’í şi a discriminărilor împotriva lor este cu siguranţă bine întemeiată”, a spus d-na Dugal.

Astfel de acţiuni vin în urma atacurilor media crescânde împotriva bahá’ílor, atacuri a căror natură au condus în trecut la violenţe comandate de guvern asupra bahá’ílor din Iran.

„Kayhan”, cotidianul oficial din Teheran a publicat în săptămânile trecute mai mult de 30 de articole despre bahá’í şi religia lor, toate defăimătoare în moduri care sunt menite să creeze provocare. Programele de radio şi televiziune s-au alăturat de asemenea cu emisiuni care condamnau bahá’íi şi credinţa lor. În plus, creşterea influenţei în cercurile guvernamentale iraniene a Societăţii Anti-Baha’i, Hojjatieh, o organizaţie care militează pentru distrugerea Credinţei Bahá’í, nu poate decât să sporească temerile pentru acea comunitate asediată.

„Ştim foarte bine la ce poate duce propaganda răuvoitoare, istoria recentă oferă prea multe exemple ale consecinţelor ei înfiorătoare. Facem un apel urgent către toate naţiunile şi popoarele, în numele coreligionarilor noştri iranieni, ca ei să nu permită unor oameni iubitori de pace şi care se supun legii să înfrunte extremele la care poate duce ura oarbă”, a spus d-na Dugal. „Faptele înfiorătoare care au rezultat în trecut din circumstanţe similare ar trebui să nu fie permise să se întâmple acum. Nu din nou!”

In timpul unei conferinţe de presă care a avut loc la Casa Albă, purtătorul de cuvânt Scott McClellan a menţionat că Preşedintele George W. Bush împărtăşeşte îngrijorarea profundă a Raportorului Special al Naţiunilor Unite şi situaţia bahá’ílor din Iran va fi monitorizată.

Încă de la instaurarea regimului Islamic în Iran în 1979, sute de membri ai Comunităţii Bahá’í din această ţară, bărbaţi, femei şi tineri au fost executaţi în mod brutal, altora, de ordinul miilor, le-a fost refuzat accesul la educaţia universitară. Locurile sfinte ale Credinţei au fost profanate, proprietăţile private au fost confiscate şi, în numeroase cazuri, dreptul la muncă şi alte drepturi umane au fost refuzate bahá’ílor.

Despre Adunarea Spirituala Nationala a Baha’ilor din Romania
Comunitatea Baha’i din Romania
Bd. Magheru nr. 27, et. 3, ap. 24
Bucuresti Sector 1
Tel.: 0722-788182
Della L. Marcus

asn.romania@gmail.com
ADUNAREA SPIRITUALA NATIONALA A BAHA’ILOR DIN ROMANIA
www.bahai.org