Managementul serverelor SCADA de la distanță pentru un plus de securitate și eficiență maximă

De cele mai multe ori, nu realizăm, însă trăim într-o lume în care depindem în mare măsură de alții. Sunt acele elemente ale societății moderne pe care le considerăm normale, dar care nu au fost mereu așa. Este vorba, mai presus de toate, de utilitățile obișnuite, precum apă curentă, gaze naturale sau electricitate, dar se poate merge și mai departe de atât, prin includerea pe listă a carburanților, de exemplu. Toți acești furnizori trebuie să asigure că serviciile și produsele lor sunt disponibile non-stop, încercând în același timp să lucreze într-un mod cât mai eficient, astfel încât să rămână competitivi pe o piață tot mai diversificată. Evident, managementul orientat către oameni sau fidelizarea angajaților se aplică și în acest domeniu, dar nu sunt de ajuns în contextul provocărilor actuale. Aici intervine tehnologia, care a evoluat foarte mult de-a lungul ultimilor ani în zona de automatizare a proceselor industriale. De la furnizorii de apă potabilă, gaze naturale și electricitate sau operatorii stațiilor de epurare, până la distribuitorii de carburanți, rafinării și chiar puncte de extracție – colectarea de date din teren și analizarea lor pare a fi rețeta succesului pentru un cadru de lucru sigur și eficient. Tehnologia folosită in aceste industii este SCADA (Supervisory control and data acquisition) și este bazată pe o multitudine de echipamente hardware, soluții de rețea și diverse interfețe, implementată cu scopul de monitoriza în detaliu mașinile și procesele.

În teorie, totul sună bine și frumos, dar în realitate, un nivel avansat de control necesită și mai mult control pentru a fi eficient. Volumele uriașe de date colectate au nevoie de servere puternice pentru stocare, administrare și procesare, iar serverele au nevoie, la rândul lor, de un management eficient pentru a opera în parametri optimi. Acesta este punctul în care, din motive care țin de acces, încep problemele. În primul rând, trebuie precizat că mulți furnizori de utilități colectează date din mai multe locații, ceea ce face ca și serverele să fie amplasate la distanțe mari de sediul central. Asta ridică unele probleme în fața abordării clasice, care presupune acces la fața locului. Și, chiar dacă serverele s-ar afla în aceeași locație sau dacă personalul responsabil de managementul lor s-ar putea deplasa în fiecare locație în parte ori de câte ori ar fi nevoie, lucrurile tot nu ar fi simple. Odată cu tehnologizarea și automatizarea proceselor, cresc provocările din zona de securitate. Din acest motiv, cei mai stricți furnizori de utilități din lume nu permit prezența unor alte echipamente de calcul în camerele serverelor, ceea ce complică datele problemei. Singura soluție viabilă rămâne, așadar, managementul de la distanță, care se poate dovedi, la rândul ei, problematic dacă nu se ține cont de amenințările cibernetice actuale și viitoare. Pentru astfel de situații, ATEN propune o soluție completă și 100% sigură, end-to-end.

Prin instalarea unui switch KVM over IP, precum ATEN KN4116VA, administratorii de rețea pot accesa echipamentele de la distanță, prin intermediul unei rețele separate de cea de producție. Acesta pune la dispoziție mai multe modalități de conectare: consolă directă cu un computer local, consolă USB cu un laptop, conexiune PSTN prin intermediul unui modem sau rețea de management dedicată, prin Ethernet. Modelul poate fi integrat în soluția software de management CC2000, oferind utilizatorilor control deplin asupra echipamentelor din dotare. Mai mult decât atât, KN4116VA permite montarea în rack, ceea ce îl transformă în alegerea ideală pentru centre de date și camere de servere.

Pentru conectarea serverelor la cele 16 porturi LAN din dotarea lui KN4116VA, ATEN pune la dispoziție și adaptorul USB și DVI KA7166. Iar pentru un maximum de confort și eficiență în operare, este posibilă înlocuirea PC-urilor sau laptopurilor ca dispozitive terminale cu console ATEN KA8288. Aceasta permite conectarea unui mouse, a unei tastaturi și a două monitoare HDMI Full HD și face posibilă monitorizarea simultană a până la 64 servere, mulțumită funcției Panel Array Mode. Nu sunt neglijate nici situațiile în care se impune management la fața locului, fiind oferită o consolă cu șină și montare în rack. Aceasta este prevăzută cu tastatură, touchpad și ecran Full HD de 18,5”, elemente ce pot funcționa independent  unul față de altul. Mai mult decât atât, modelul adaugă suport pentru console externe, prin conectorii USB, DVI, VGA și HDMI.

Automatizarea operațiunilor și proceselor este tentantă pentru toate domeniile de activitate, însă alegerea soluțiilor și implementarea trebuie făcute ținând cont de toate provocările și potențialele amenințări, ori același lucru ar fi trebuit să aducă avantaje competitive ar putea avea un impact dezastruos. Acest detaliu este și mai important pentru zona de utilități, unde furnizorii trebuie să se asigure că totul decurge în permanență perfect. Prin urmare, soluția propusă de ATEN pentru este perfect adaptată acestei piețe, întrucât, pe lângă flexibilitatea extinsă și compatibilitatea cu diverse scenarii de utilizare, asigură și cel mai bun nivel de securitate, la nivel hardware. Datorită ei, utilizatorii pot monitoriza, controla și administra procese infrastructură și echipament, fără riscuri și la un nivel de calitate ridicat.

AMD anunță al 26-lea raport anual de CSR

AMD a anunțat publicarea celui de-al 26-lea raport anual privind activitatea din sectorul de CSR (responsabilitate corporativă), care evidențiază realizările companiei din anul precedent, inclusiv targert-urile atinse față de obiectivele sale din perioadă 2014-2020 și prezentarea noile obiective pentru intervalul 2025 – 2030. Raportul din acest an cuprinde patru aspecte esențiale ce privesc mediul înconjurător, mediul social și guvernamental (ESG), domenii de concentrare strategică care ghidează abordarea bazată pe scopurile companiei către performanță: impact digital, administrarea mediului, responsabilitatea lanțului de aprovizionare și diversitate, apartenență și incluziune.

Conducerea unui impact digital semnificativ

Anul trecut, AMD a înființat Fondul COVID-19 High Performance Compute (HPC) pentru a oferi universităților și instituțiilor resurse de procesare de înaltă performanță pentru a accelera cercetarea medicală privind COVID-19 și alte boli. Pentru a demonstra angajamentul continuu al companiei față de impactul digital pe viitor, compania și-a stabilit un obiectiv de a beneficia 100 de milioane de oameni până în 2025 prin filantropia AMD și AMD Foundation și parteneriate care permit educația STEM, cercetarea științifică și forța de muncă a viitorului.

Promovarea protejării mediului

AMD continuă să acorde prioritate protejării mediului în cadrul strategiei de afaceri a companiei. Inițiativa de eficiență energetică AMD 25×20 a dus la o creștere de 31,7x a performanței pe watt în procesoarele sale pentru dispozitive mobile. Bazându-se pe acest impuls, compania își propune acum să obțină o creștere de 30 de ori a eficienței energetice până în 2025 pentru procesoarele și acceleratoarele AMD care alimentează servere pentru piețele în creștere rapidă ale formării de inteligență artificială (AI) și HPC. În plus, AMD a redus emisiile de gaze cu efect de seră (GES) din operațiunile sale (domeniile 1 și 2) cu 38% din 2014 până în 2020, obiectivul inițial fiind de 20%. Privind în perspectivă, AMD și-a stabilit un nou obiectiv științific pentru operațiunile sale care implică o reducere cu 50% a emisiilor de GES din 2020 până în 2030.

Menținerea unui lanț de aprovizionare responsabil

Strategia companiei privind parteneriatele pentru responsabilitatea lanțului de aprovizionare se concentrează pe livrarea de produse de calitate, menținând în același timp standarde sociale și de mediu ridicate. În 2020, 47% dintre furnizorii de producție AMD au efectuat audituri active în cadrul Responsible Business Alliance (RBA), cu scoruri medii de audit cu 39% mai bune decât media RBA. Compania a anunțat noi obiective ale lanțului de aprovizionare pentru 2025, care includ auditul a 100% din furnizorii săi, sporind în același timp eforturile de protecție climatică și activitățile de consolidare a capacității, cum ar fi instruirea și angajamentele din industrie.

Promovarea unei culturi a diversității, apartenenței și incluziunii

AMD se angajează să crească diversitatea, apartenența și incluziunea (DB&I) în forța sa de muncă pentru a ajuta la implementarea diferitelor puncte de vedere și experiențe, încurajarea inovării și provocarea statu quo-ului atunci când este necesar. Pentru 2021, angajarea sporită a grupurilor subreprezentate este o componentă a valorilor strategice ale companiei. Compania a crescut investițiile în grupuri de resurse pentru angajați (ERG) și a anunțat un obiectiv de participare de 70% a angajaților săi la AMD ERG și / sau alte inițiative de incluziune AMD până în 2025.

Sprijinirea comunităților locale AMD din întreaga lume

Într-o perioadă în care omenirea are nevoie în special de parteneriate între comunități și companii, AMD și angajații au crescut semnificativ sprijinul filantropic în comunitățile din întreaga lume. Prin eforturile noastre de răspuns COVID-19, au fost donate către universități, institute de cercetare suma de peste 26 de milioane de dolari USD și echipamente de protecție personală.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați materiale suport:

Fundația Saint-Gobain Initiatives sprijină comunitățile vulnerabile alături de Habitat for Humanity România

Saint-Gobain sprijină construcția a 12 locuințe noi pentru familiile din comunitatea vulnerabilă a comunei Berceni din județul Prahova. Proiectul New Homes Berceni, derulat împreună cu Habitat for Humanity România și finanțat de Fundația Saint-Gobain Initiatives cu suma de 50.000 euro, este destinat familiilor cu venituri reduse care vor avea acum șansa de a locui într-o casă accesibilă și decentă. Până la finalul anului 2021, vor fi finalizate lucrările la primul cvadruplex (4 apartamente), pentru a facilita acomodarea primelor 4 familii, urmând ca restul lucrărilor să fie desfășurate în 2022.

Familiile pentru care se construiesc aceste case vin din comunitatea vulnerabilă a comunei Berceni și împrejurimi, cu venituri reduse, neavând posibilitatea de a-și îmbunătăți condițiile de trai. Poveștile din spatele fiecărei familii au fost marcate de imposibilitatea financiară de a susține lucrări de renovare sau îmbunătățiri aferente locuințelor actuale. Pentru fiecare dintre acestea, o nouă locuință înseamnă mai întâi de toate un nou început, un loc în care fiecare membru va putea avea un spațiu personal și acces la utilități. Actualele lor locuințe se află într-un stadiu avansat de degradare și nu mai reușesc să ofere locatarilor un trai decent.

Primăria Berceni s-a alăturat acestui demers, punând la dispoziție cu titlu gratuit terenul pe care se ridică noile case și a facilitat de asemenea racordarea la toate utilitățile de care vor beneficia noii locuitori. La acest moment, statusul lucrărilor este unul îmbucurător, viitoarele locuințe fiind în plin proces de construire: pardoselile, instalațiile termice, electrice și sanitare sunt finalizate; au fost montate obiectele sanitare în băi; s-a finalizat scara de acces la etaj; s-au realizat instalațiile la exterior în vederea racordării la utilități (alimentare cu apă, canalizare, electricitate), iar zidul de sprijin s-a finalizat în proporție de 70%.

Misiunea Habitat for Humanity de a eradica locuirea precară completează direcțiile de dezvoltare ale Grupului Saint-Gobain. Noile locuințe înseamnă speranța unui viitor mai bun și mai puțin lipsit de grijile ce țin de mediul locuibil, soluțiile Saint-Gobain reprezentând o îmbinare eficientă între sustenabilitate și calitate, oferind în același timp un grad ridicat de confort pentru viitorii locatari.

„Istoria de peste 350 de ani a Saint-Gobain ne-a demonstrat că acțiunile concrete, care ajută la crearea unui mediu favorabil în comunitățile dezavantajate, sunt esențiale pentru a contribui la un viitor echitabil, durabil și incluziv. Scopul nostru „MAKING THE WORLD A BETTER HOME” este o invitație la o acțiune colectivă, iar împreună cu partenerii noștri de încredere colaborăm constant pentru a aduce un plus de calitate vieții, în timp ce ne preocupăm de protejarea mediului înconjurător. Parteneriatul cu Habitat for Humanity România duce mai departe scopul nostru comun de a prioritiza grija pentru viitorul generațiilor actuale și pentru cele care vor urma.”  declară Ovidiu Păscuţiu, CEO Saint-Gobain România.

„La Habitat for Humanity România lucrăm pentru o lume în care toți oamenii au posibilitatea să locuiască decent. Saint-Gobain, partener tradițional al proiectelor Habitat, crede în viziunea noastră și se alătură demersurilor prin care oferim sprijin comunităților vulnerabile. New Homes Berceni este un proiect necesar și sustenabil, prin care ne dorim să tragem un semnal de alarmă asupra nevoii de locuințe decente la nivel național și, totodată, să îi îndemnăm și pe ceilalți să se alăture efortului nostru de a oferi cât mai multor familii acces la locuire decentă.” completează Roberto Pătrășcoiu, Director Național Habitat for Humanity România.

 

Grupul Saint-Gobain se implică activ în proiecte de responsabilitate socială: integrarea profesională a tinerilor, construirea, reamenajarea sau renovarea de locuinţe sociale în scopuri de interes general, cu accent pe eficienţă energetică şi protecţia mediului înconjurător. Până la finalul anului 2020, Fundaţia Saint-Gobain Initiatives a sprijinit aproape 300 de proiecte în 39 de țări, valoarea finanțării ajungând la aproximativ 15 milioane de euro.

Despre Saint-Gobain

 

Saint-Gobain proiectează, produce şi distribuie materiale şi soluţii pentru piețele de construcții, mobilitate, medicină și alte aplicații industriale. Dezvoltate printr-un continuu proces de inovare, acestea pot fi găsite pretutindeni, în spațiile de locuit şi în viaţa de zi cu zi, oferind stare de bine, performanță și siguranță, abordând provocările legate de construcţie durabilă, de eficienţa utilizării resurselor şi de schimbările climatice. Această strategie de dezvoltare responsabilă este ghidată de scopul Saint-Gobain, „MAKING THE WORLD A BETTER HOME”, în conformitate cu obiectivul împărtășit de toți angajații Grupului de a acționa în fiecare zi pentru a face lumea un loc mai frumos și mai sustenabil în care să locuim.

 

 • Vânzări de 38.1 miliarde EUR în 2020 la nivel global
 • Peste 167,000 de angajați care activează în 70 de țări
 • Un Grup angajat să atingă neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050

 

În România, Saint-Gobain furnizează produse și soluții din gamele Abrasives, Building Glass, Pietta Glass Working, Sekurit, ISOVER, PAM, Rigips şi Weber, cumulând aproximativ 1800 de angajaţi în 12 situri industriale situate în Brăneşti, Călăraşi, Ploieşti, Satu-Mare, Turda, Suceava şi Vălenii de Munte. Pentru mai multe informații despre Saint-Gobain în România, vizitați www.saint-gobain.ro.

 

 

  Despre Fundația Saint-Gobain Initiatives

 

  Solidaritatea a fost întotdeauna o valoare de referință la Saint-Gobain, iar Fundația Saint-Gobain reprezintă un element esențial în cadrul acestui angajament față de societate. Aceasta oferă angajaților sau pensionarilor Grupului oportunitatea de a sponsoriza proiecte îndreptate către persoanele aflate în situații de excludere, pentru a se întoarce la locul de muncă sau pentru a-și  îmbunătăți condițiile de viață. De la înființarea sa în 2008, Fundația Saint-Gobain Initiatives a sprijinit aproape 300 de proiecte, realizate de peste 200 de organizații non-profit în 39 de țări în care Grupul Saint-Gobain este prezent, de care au beneficiat peste 250.000 de persoane.

 

  Despre Habitat for Humanity România

 

Habitat for Humanity România construiește locuințe decente pentru familii cu venituri reduse și ridică de la 0 sau reabilitează centre de utilitate publică în comunități vulnerabile. De asemenea, organizația derulează programe de prevenție și răspuns la dezastre naturale precum și programe de advocacy în domeniul locuirii sociale.

Habitat for Humanity România lucrează pentru o lume în care toți oamenii au posibilitatea să locuiască decent. Din anul 1996 și până în prezent, organizația a ajutat peste 100.000 de români să aibă un cămin primitor și a construit sau reabilitat peste 5000 de locuințe. Proiectele sunt realizate cu sprijinul voluntarilor, iar în 25 de ani, peste 42.000 de voluntari români și străini au muncit pe șantierele Habitat din țară. Pentru mai multe detalii, intrați pe www.habitat.ro sau Facebook.com/Habitat.ro.

Sondajul Epson dezvăluie un decalaj mare față de realitatea climatică – 46% din participanți sunt încă optimiști că vom evita criza climatică pe parcursul vieții lor

București, 30 septembrie 2021 – Înainte de începerea COP 26 din luna noiembrie din Marea Britanie, Epson anunță rezultatele Barometrului său de Realitate Climatică. Cercetările Epson relevă un decalaj potențial dăunător între realitatea climatică și înțelegerea de către oameni a efectelor sale catastrofale. Sondajul surprinde experiențele și percepțiile globale a 15.264 de consumatori din Asia, Europa, America de Nord și America de Sud cu privire la schimbările climatice.

Decalajul de realitate: Optimism versus dovezi

La Barometru au participat respondenți din Australia, Brazilia, China, Franța, Germania, India, Indonezia, Italia, Japonia, Singapore, Coreea de Sud, Spania, Taiwan, Marea Britanie și SUA. Când sunt întrebați cu privire la opiniile lor legate de capacitatea umanității de a evita o criză climatică în timpul vieții lor, aproape jumătate dintre respondenți (46%) declară că sunt „foarte” sau „oarecum” optimiști. Aceștia îi depășesc în mod semnificativ pe cei doar 27%, care exprimă faptul că sunt foarte sau oarecum pesimiști.

Cele mai populare motive pentru susținerea acestui optimism sunt creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la schimbările climatice (32%), capacitatea științei și a tehnologiei de a oferi soluții (28%) și orientarea către energia regenerabilă (19%). La nivel global, 5% dintre respondenți nu cred deloc că există o situație de urgență climatică – SUA (11%), Germania (7%) și Marea Britanie (6%) fiind în fruntea listei celor care neagă schimbările climatice.

După cum raportează Grupul Interguvernamental de Experți în Domeniul Schimbărilor Climatice (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), pentru ca unele schimbări climatice provocate de oameni să poată fi inversate va fi nevoie de milenii [i]și, având în vedere numeroasele evenimente globale – inclusiv cea mai caldă lună de iulie [ii]înregistrată vreodată, incendiile de vegetație [iii] din Europa, America de Nord și Asia, precum și inundaţiile [iv] din China, Columbia și Germania – descoperirile Barometrului Epson de Realitate Climatică sugerează un triumf al optimismului în fața dovezilor și un decalaj dăunător față de realitatea climatică.

Henning Ohlsson, Director pentru Sustenabilitate în cadrul Epson Europe, a declarat: „Pe măsură ce suntem martorii urgenței climatice, este extrem de îngrijorător faptul că atât de mulți oameni nu reușesc să recunoască sau chiar neagă în mod activ existența acesteia. Acesta este un semnal de alarmă pentru toată lumea – guverne, companii și persoane fizice – pentru a colabora astfel încât COP 26 să ia deciziile majore și să inspire acțiunile necesare pentru a atenua schimbările climatice”.

Analiza realității: Înțelegere versus acțiune

Barometrul sugerează că optimismul poate fi rezultatul eșecului de a recunoaște schimbările climatice și, prin urmare, amploarea acestora. Aproximativ trei sferturi dintre respondenți percep legătura dintre schimbările climatice și următoarele efecte: temperaturile globale în creștere (77%), vremea extremă (74%) și incendiile de vegetație (73%). În schimb, conștientizarea scade la puțin peste jumătate pentru evenimente precum foametea (57%), migrația umană în masă (55%) și epidemiile provocate de insecte (51%). Referitor la aceste aspecte există o variație regională semnificativă, cu cea mai mare înțelegere în privința foametei în Taiwan (72%) și cea mai mică în SUA (44%).

Mulți văd responsabilitatea de a aborda situația de urgență ca aparținând actorilor guvernamentali și din industrie. Dintre cei chestionați, mai mult de unul din patru (27%) identifică guvernele și 18% companiile ca fiind entitățile care trebuie să fie „cele mai responsabile”. Aproape 18% recunosc responsabilitatea personală – Indonezia înregistrând cele mai mari niveluri (30%), iar China și Germania cele mai scăzute niveluri (ambele 11%). Un aspect încurajator este faptul că cel mai mare număr de respondenți identifică responsabilitatea ca fiind una colectivă (31%).

Deși oamenii sunt dispuși să facă schimbări în stilul de viață pentru a face față crizei, unii acționează mai lent. Barometrul arată că: 65% sunt de acord (deja au început să acționeze sau planifică) să reducă numărul călătoriilor de afaceri și al vacanțelor – însă doar 40% le-au redus efectiv. 68% sunt de acord să treacă la vehiculele electrice – însă doar 16% au făcut-o. Iar 58% sunt de acord să adopte o dietă pe bază de plante – însă doar 27% au devenit vegani. Chiar și atunci când luăm în considerare alegerile relativ simple, cum ar fi boicotarea unor mărci nesustenabile, deși 63% sunt de acord cu acest lucru, numai 29% și-au schimbat deja obiceiurile de cumpărare.

Realitatea în afaceri: Acum este momentul pentru a acționa

Barometrul de realitate climatică sugerează că pentru multe persoane criza climatică reprezintă în continuare ceva ce se întâmplă altora. Faptul că sondajul indică faptul că numai 14% dintre respondenți consideră că cea mai mare responsabilitate pentru soluționarea situației climatice urgente revine marilor companii și doar 3% susțin că ea revine companiilor mici (mai puțin decât cei 5% care neagă schimbările climatice), sugerează, de asemenea, că acum este momentul pentru companiile de toate dimensiunile să joace un rol mai important.

Companiile pot responsabiliza alte companii și pe consumatori prin inovații care susțin sustenabilitatea. În cadrul Epson, acest lucru a dus la următoarele schimbări: inițiative de reducere a impactului clienților asupra mediului prin utilizarea unei tehnologii de imprimare fără încălzire, eficientă din punct de vedere energetic; precum și activități de cercetare-dezvoltare în tehnologii de mediu, cum ar fi materialele de origine naturală (non-plastice).

Dincolo de inovarea în privința produselor și materialelor, companiile pot face diferența prin promovarea și demonstrarea responsabilității climatice. Epson continuă dezvoltarea prin trecerea la energie electrică 100% regenerabilă și implicarea în inițiative precum proiectul de energie regenerabilă RE100; măsurile de închidere a buclei în privința resurselor, de exemplu prin promovarea recondiționării și reutilizării produselor; și implicarea în parteneriate de mare impact, cum ar fi colaborarea cu National Geographic pentru a proteja permafrostul[i]. protejarea permafrostului [v].

Yasunori Ogawa, Președintele Epson, a declarat: „Descoperirea decalajului de realitate climatică arată faptul că, pentru abordarea acestei situații de urgență, va fi crucială asocierea conștientizării cu acțiunea propriu-zisă. Obiectivul Epson este de a crește gradul de conștientizare și a obține tehnologiile necesare – pentru compania noastră, pentru alte companii și pentru consumatori – în scopul realizării de schimbări transformaționale. Sustenabilitatea este esențială pentru planul nostru de afaceri și este susținută de resurse semnificative, deoarece credem că putem construi un viitor mai bun deși suntem conștienți că avem un drum lung de parcurs”.

[i] https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/

[ii] https://www.noaa.gov/news/its-official-july-2021-was-earths-hottest-month-on-record

[iii] https://www.bbc.co.uk/news/58159451

[iv] https://www.reuters.com/business/environment/china-germany-floods-expose-climate-vulnerability-2021-07-22/

[v] https://www.epson.co.uk/insights/article/epson-partners-with-national-geographic-to-encourage-businesses-to-turn-down-the-heat-in-the-fight-against-climate-change2

Despre Epson

Epson este un lider global în tehnologie, dedicat conectării oamenilor, lucrurilor şi informațiilor, prin intermediul tehnologiilor sale originale eficiente, compacte şi precise. Având o gamă de produse care cuprinde de la imprimante cu jet de cerneală şi sisteme de imprimare digitală până la proiectoare 3LCD, ochelari inteligenți, sisteme de detecție şi roboți industriali, compania se concentrează asupra stimulării inovațiilor şi depășirii așteptărilor clienților în ceea ce privește imprimantele cu jet de cerneală, comunicarea vizuală, echipamentele portabile şi robotica.

Condus de Seiko Epson Corporation din Japonia, grupul Epson are peste 81.000 de angajați în 85 de companii din întreaga lume şi se mândrește cu contribuțiile aduse comunităților în care își desfășoară activitatea şi cu eforturile permanente de a reduce impactul asupra mediului. http://global.epson.com/

Despre Epson Europe

Epson Europe B.V., cu sediul la Amsterdam, este sediul central regional al Grupului pentru Europa, Orientul Mijlociu, Rusia şi Africa. Cu 1.830 de angajaţi, vânzările Epson Europe pentru anul fiscal 2017 au fost de 1,7 miliarde de Euro. http://www.epson.ro

Programul „Viziunea ecologică 2050”  

http://eco.epson.com/

TransferGo, compania fintech de transferuri de bani, obține seria C de finanțare în valoare de 50 milioane de dolari

Investitorii principali sunt Elbrus Capital și Black River Ventures

Londra, Marea Britanie, 30 September 2021 – TransferGo, una dintre companiile de transfer de bani cu cea mai accelerată dezvoltare la nivel mondial, a anunțat astăzi obținerea sumei de 50 milioane de dolari, ca parte a seriei C de finanțare.

Această recentă rundă de finanțare are ca investitori principali fondurile Elbrus Capital Fund III și Black River Ventures și vine ca urmare a creșterii anuale constante de 80% înregistrate de compania fintech de la lansarea sa, ridicând valoarea totală a investițiilor atrase de TransferGo până în prezent la suma de 77 milioane de dolari.

Printre finanțatorii din această rundă se numără și un nou investitor, Unlimint, cât și investitori deja existenți, de a căror susținere continuă TransferGo s-a bucurat de-a lungul timpului, precum: Hard Yaka, VEF, SmartHub and Milano Investments. Pe tot parcursul tranzacției, atât TransferGo, cât și acționarii săi, au avut parte de consiliere financiară și strategică exclusivă din partea Royal Park Partners.

TransferGo facilitează transferuri de bani între 3,5 milioane de clienți din 160 de țări din întreaga lume și a procesat până în prezent un total impresionant de 13,5 milioane de tranzacții internaționale și la nivel local, reprezentând un flux monetar de peste 6 miliarde de dolari. Această nouă serie de finanțare va contribui la extinderea bazei de clienți TransferGo, pentru a ajuta astfel un număr mai mare de migranți de pe teritoriul Europei să trimită și să primească bani, cât și la dezvoltarea ofertei de produse a companiei, pentru a susține astfel obiectivul său ambițios de a crește de 5 ori în următorii 3-4 ani.

Daumantas Dvilinskas, fondator și CEO, TransferGo a declarat referitor la această rundă de finanțare: „Noi, la TransferGo, credem că toată lumea are dreptul să trimită bani rapid, sigur și ieftin. În ciuda unui mediu economic plin de provocări pentru lucrătorii migranți, TransferGo a înregistrat o creștere consistentă și susținută pe perioada pandemiei. De la lansarea din 2012, TransferGo s-a transformat dintr-un crâmpei de idee într-o companie cu un personal ce numără peste 200 de angajați pretutindeni în lume. Cu această finanțare suplimentară, următoarea etapă de creștere ne va plasa într-o poziție și mai solidă, din care vom putea continua să inovăm și să dezvoltăm oferta noastră de produse, pentru a veni în sprijinul migranților care muncesc din greu în toată Europa.”

Alexander Savin, Senior Partner, Elbrus Capital Funds, a adăugat: Creșterea înregistrată de TransferGo în ultimii ani atestă angajamentul său de a pune accent în primul rând pe client. În perioada în care unitățile companiilor de transferuri de bani de pe străzile principale ale orașelor erau închise din cauza stării de urgență, tehnologia pusă la dispoziție de TransferGo s-a dovedit vitală, ajutând în continuare migranții din întreaga lume să trimită bani acasă. Cererea pentru transferurile de bani online rămâne în continuare ridicată, iar noi suntem încântați să fim alături de TransferGo în parcursul său cu scopul de a oferi spijin clienților săi.”

Despre TransferGo

Fondată în 2012, TransferGo s-a remarcat ca cea mai de încredere companie de transferuri de bani din lume. Accentul pe care îl pune pe livrarea rapidă și de încredere de remitențe, o face să fie singura companie de transferuri de bani paneuropeană care poate garanta că banii ajung la destinație în 30 de minute. Punând utilizatorii pe primul loc, TransferGo a construit un brand de încredere și un produs îndrăgit de mii de consumatori. Viziunea sa este de a simplifica transferurile internaționale de bani și a elimina granițele artificiale.

Daumantas Dvilinskas, fondator și CEO TransferGo, a fost inclus în ediția din 2017 a catalogului Forbes 30 sub 30, iar compania a fost nominalizată la categoria „Startup-ul cu cea mai rapidă creștere a anului” la ediția TechCrunch Europa Awards 2018 și listată ca unul dintre cele cinci cele mai în vogă startup-uri în 2019, de către TNW. Încă din 2012, TransferGo s-a concentrat pe îmbunătățirea transferurilor internaționale de bani. Acum, cu 3,5 milioane de utilizatori din întreaga lume, TransferGo și-a creat rapid reputația de unul dintre cele mai de încredere servicii de transfer de bani din lume – precum o demonstrează și scorul de 4,9 puncte de pe Trustpilot, obținut pe baza a celor peste 17 981 de recenzii de cinci stele – punând securitatea, viteza și ușurința de utilizare în centrul soluțiilor sale bazate pe tehnologie.

Despe Elbrus Capital

Fondurile Elbrus Capital sunt fonduri de capital privat de top care se concentrează pe investiții în Rusia și CSI. Activele totale gestionate de fonduri depășesc 1,5 miliarde de dolari. Investitorii cheie ai fondurilor sunt mari investitori instituționali internaționali și organizații internaționale de dezvoltare. De la înființarea primului fond în 2007, Elbrus Capital Funds a investit în peste 20 de platforme din diferite industrii, printre care actanți principali din zona digitală (HeadHunter, CIAN Group și Banki.ru), FMCG (Great Beer Holding), externalizare și logistică (DPD Rusia, PickPoint, OSG Records Management), sănătate (Active Component, Rețeaua medicală națională) și altele. Pentru mai multe informații vizitați elbcp.com

 

Despre Black River Ventures (BRV)

Black River Ventures (BRV) se concentrează asupra companiilor inovatoare aflate în etapele de creștere și în etapele ulterioare, din domeniul tehnologic european și american, cu un interes deosebit în serviciile financiare, analiza datelor / AI, software / servicii și IoT. BRV furnizează capital companiilor de tehnologie care caută investiții în valoare de 3 până la 20 de milioane de dolari.

Afya Clinik crește accelerat în 2021 și plănuiește noi investiții

București, 30 septembrie 2021. La doar un an de la lansarea în piața locală a serviciilor medicale private, Clinica Afya Clinik se îndreaptă către atingerea cifrei de 1.000 de pacienți până la finalul anului în curs, în timp ce cifra de afaceri este estimată să crească de zece ori prin comparație cu cele câteva luni de activitate din 2020.

Afya Clinik și-a deschis porțile anul trecut, în luna septembrie, în Râmnicu Vâlcea, într-un moment privit atunci, de către investitori, din două unghiuri: pe de o parte a fost considerat  „oportun” prin prisma faptului că pandemia a crescut nevoia pentru serviciile medicale private, iar pe de altă parte „delicat”, având în vedere că riscul de a deschide un business în pandemie era mare.

 

„Afya Clinik a fost lansată în luna septembrie 2020, nu cu mult timp după încheierea stării de urgență, perioadă în care toate clinicile medicale care nu erau dedicate COVID au fost închise. Pentru început, în cele patru luni de activitate de anul trecut, imaginea este una favorabilă, cu indicatori ascendenți. Dacă în prima lună de la deschidere am avut doar 23 de pacienți, până la finalui anului 2020 am depășit pragul de 50”, spune Andreea Constantin-Vîlcioiu, antreprenoarea care a pus temeliile Clinicii Afya în Râmnicu Vâlcea, alături de dr. Amit Beedasy și Dragoș Vîlcioiu.

 

Din cei 650 de pacienți care au apelat la serviciile clinicii până la momentul de față, 5% s-au încadrat la mici intervenții chirurgicale precum: blefaroplastie, sindrom de tunel carpian, maladia Dupuytren, excizii tumorale si cicatriciale. Restul pacienților au venit la clinică pentru pentru diverse alte proceduri și consultații, inclusiv din zona de medicină estetică.

În termeni de ”cifre de afaceri”, rulajul a fost de 10.000 euro în primele patru luni de la înființare (septembrie – decembrie 2020), pentru ca în 2021 să fie previzionată o creștere până la 100.000 de euro, în paralel cu creșterea numărului de pacienți până la aproximativ 1.000.

„Creșterea se datorează și unui număr mai mare de medici. Dacă am pornit la drum cu doar trei medici, acum echipa noastră înseamnă zece medici cu diferite competențe medicale.  Practic, diversificând serviciile, creștem și numărul de pacienți. Pe viitor, dorim să creștem echipa cu personal medical și auxiliar. Iar în viitorul apropiat plănuim investiții în echipamente <<state of the art>> care ne vor ajuta să păstrăm ritmul cu noile tendințe din domeniu”, mai adaugă Andreea Constantin.

Clinica își desfășoară activitatea pe o suprafață de 100 de metri părtrați, foarte aproape de spitalul județean din Râmnicu Valcea, la adresa Calea lui Traian, nr. 152.

Despre Afya Clinik:

AFYA Clinik oferă servicii medicale pe mai multe segmente: consultații, proceduri de cabinet și mici intervenții chirurgicale de chirurgie plastică, dermatologie, ortopedie, cardiologie, endocrinologie, medicină internă și consiliere nutrițională. În cadrul clinicii sunt prezenți și doi chirurgi supraspecializați, care abordează chirurgia mâinii și chirurgia antepiciorului. Încă de la înființare, scopul a fost acela de a aduce locuitorilor din județul Vâlcea și zonelor învecinate servicii medicale la standarde europene, cu medici care activează în marile centre medicale din București.

Noile etichete UE pentru anvelope reprezintă un ajutor semnificativ pentru cumpărătorii online

Europa a devenit prima regiune din lume care a introdus eticheta pentru aderența pe gheață pentru anvelope. Astfel, noile marcaje, pentru dezvoltarea cărora Nokian Tyres pledează de mult timp, conțin informații suplimentare privind performanțele anvelopelor în condiții speciale, respectiv un simbol pentru aderența pe zăpadă și un cod QR către o bază de date extinsă. Scopul noilor simboluri este de a le permite șoferilor, cu precădere cumpărătorilor online, să compare modele diferite de anvelope și să facă o alegere informată atunci când achiziționează un set nou.

Așadar, etichetele anvelopelor sunt reînnoite în întreaga UE, iar anvelopele fabricate după 1 mai 2021 sunt prevăzute cu etichete noi, care vor începe să fie vizibile treptat pe anvelopele oferite spre vânzare. Anvelopele all-season, cele de vară și cele de iarnă fără ținte, vândute în Uniunea Europeană, au primit primele etichete UE în 2012. Până anul acesta, obligativitatea etichetei s-a aplicat anvelopelor pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare, aceasta indicând doar rezistența la rulare, aderența pe carosabil ud și nivelul de zgomot exterior la rulare. Odată cu noile reglementări, etichetele s-au schimbat, iar acestea trebuie să includă și informații despre performanțele anvelopelor în condiții de zăpadă și gheață, iar pe etichetă a fost adăugat un cod QR. Cerințele nu se aplică anvelopelor de iarnă cu ținte.

Anvelopele potrivite pentru condițiile potrivite

Etichetele anterioare nu menționau caracteristicile cu adevărat importante ale anvelopelor de iarnă de înaltă calitate, astfel că Nokian Tyres a fost compania care a susținut încă de la început actualizarea etichetelor cu informații adiționale relevante pentru șoferi, astfel încât aceștia să achiziționeze în cunoștință de cauză anvelope potrivite necesităților lor.

„În realitate, aderența pe carosabil umed este opusă aderenței pe gheață, iar dezvoltarea uneia o reduce, de obicei, pe cealaltă. Anvelopele concepute pentru Europa Centrală subliniază caracteristicile necesare pe drumurile din această regiune, în timp ce simbolul pentru aderență pe gheață indică faptul că anvelopele sunt eficiente și sigure în condițiile specifice iernilor din regiunile nordice. La rândul său, simbolul pentru aderență pe zăpadă indică faptul că anvelopele îndeplinesc cerințele oficiale ale UE privind aderența pe zăpadă, lucru deosebit de important mai ales în Germania, Italia și în țările nordice. Așadar, nu recomandăm utilizarea anvelopelor concepute pentru Europa Centrală pentru a fi utilizate în condiții pentru care acestea nu sunt destinate”, a declarat Matti Morri, Technical Customer Service Manager, Nokian Tyres.

„Consumatorii comandă din ce în ce mai multe produse online. Faptul că vor putea să verifice simbolurile, și astfel să comande cele mai bune anvelope pentru condiții de utilizare specifice, este un avantaj semnificativ. La distribuitorii de anvelope este disponibilă asistență din partea experților, însă online nu există nimeni care să ajute cumpărătorul în alegerea unor anvelope sigure și potrivite, în afară de noile anvelope cu informații suplimentare.”, a adăugat Morri.

Bază de date extinsă a tuturor anvelopelor

Codul QR este un element nou care se regăsește pe eticheta pentru anvelope. Acesta oferă acces facil șoferilor către o bază de date extinsă care acumulează informații despre toate anvelopele disponibile pe piața europeană. Informațiile despre produs sunt standardizate, permițând compararea ușoară a anvelopelor.

„În viitor, etichetele anvelopelor vor cuprinde și mai multe detalii, deoarece vor raporta și gradul de uzură, precum și kilometrajul sau durata de viață a anvelopelor pe șosea. Decizia a fost deja luată, dar producerea metodelor de testare va dura câțiva ani.”, a completat Jarmo Sunnari, SRA Manager, Nokian Tyres.

Ce informații oferă noile etichete pentru anvelope șoferilor?

 • Rezistența la rulare face trimitere la consumul de combustibilși emisiile de dioxid de carbon. Anvelopele de vară din cea mai bună clasă pot economisi 0,6 litri de combustibil la 100 km, în comparație cu cea mai slabă categorie.
 • Aderența pe carosabil umed indică distanța de frânare. Pe asfaltul umed, cele mai bune anvelope au nevoie de aproape 20 de metri mai puțin pentru a se opri decât anvelopele din clasa cea mai puțin performantă, atunci când rulează cu o viteză de 80 km/h.
 • Valoarea zgomotului exterior la rulare indică niveluri de zgomot în afara vehiculului. Utilizarea anvelopelor mai silențioase va reduce poluarea fonică din mediu.
 • Simbolul pentru aderența pe zăpadă indică faptul că anvelopa îndeplinește reglementările oficiale și este sigură pe zăpadă.
 • Simbolul pentru aderența pe gheață înseamnă că anvelopa a trecut testul de aderență pe gheață și este potrivită pentru condițiile nordice de iarnă. Simbolul este utilizat în prezent doar pe anvelopele pentru autoturisme.

Descărcă imagini

 

Citește mai multe:

Informații complete pentru consumatori cu privire la noua etichetă UE pentru anvelope

Despre reînnoirea etichetei UE pentru anvelope

Raportul de sustenabilitate corporativă 2020 al Nokian Tyres

Konica Minolta România, prin parteneriatul cu Trans Sped, una dintre cele mai dinamice companii de fintech și transformare digitală din România, oferă companiilor și instituțiilor locale soluții de digitalizare și semnătură electronică cu certificat digital calificat

București, 30 septembrie 2021

 

Konica Minolta Business Solutions România, lider pe piața sistemelor de printare, integrator de soluții IT și furnizor de sisteme de supraveghere și soluții de analiză video, a încheiat recent un parteneriat tehnologic cu Trans Sped, companie românească specializată în furnizarea de soluții de transformare digitală, prin intermediul căruia va oferi companiilor și instituțiilor publice de pe piața locală, soluții de semnătură electronică cu certificat digital calificat, arhivă electronică autorizată, servicii de păstrare pe termen lung a documentelor digitale și soluții pentru digitalizare și automatizare fluxuri de lucru.

 

Pe fondul evoluției tehnologice și schimbărilor din ultimii ani, digitalizarea a devenit una din prioritățile majore pentru multe dintre organizații atât la nivel local, cât și internațional, iar adoptarea unor soluții de automatizare a proceselor de lucru cu documente, de la creare până la aprobare și semnare, a trecut rapid de la statutul de nice to have la imperativul must have. Cu toate acestea, cifrele din primul semestru al acestui an arată că digitalizarea companiilor este departe de a se fi încheiat, perioada actuală accentuând necesitatea acestui demers.

Prin intermediul parteneriatului încheiat cu Trans Sped, Konica Minolta România pune la dispoziția companiilor de pe piața locală soluții rapide și sigure de semnătură electronică cu certificat digital calificat,  pentru facilitarea tranzacțiilor comerciale cu partenerii de business, inclusiv în relația cu autoritățile statului, reducând durata necesară semnării olografe și costurile cu transportul documentelor în format fizic, precum și riscurile asociate pierderii acestora.

De asemenea, companiile și instituțiile vor putea utiliza semnătura electronică și în domeniul relațiilor de muncă pentru întocmirea documentelor necesare la încheierea contractelor individuale de muncă, pe parcursul executării sau la încetarea acestora, economisind astfel timp și resurse pentru procedurile din departamentele de resurse umane.

„Suntem deosebit de încântați de încheierea parteneriatului cu Trans Sped și de faptul că vom putea oferi clienților noștri soluții de digitalizare și semnătură electronică cu certificat digital calificat, una dintre prioritățile noastre fiind aceea de a ne alinia portofoliul de soluții și servicii la cererea pieței și la specificul momentului”, afirmă Andreea Mocanu, Digital Business Services Manager în cadrul Konica Minolta Business Solutions România.

”Parteneriatul cu Konica Minolta ne onorează și reconfirmă angajamentul Trans Sped de a oferi soluții de digitalizare la standarde internaționale. Transformarea digitală începe cu semnătura electronică, dar nu se oprește acolo. Prin acest parteneriat oferim soluții adaptate fiecărui client în parte, de la certificate calificate până la fluxuri integrate de documente, automatizări și optimizări de procese digitale, arhivare electronică și servicii de Long Term Preservation”, declară Camelia Ivan, CEO Trans Sped.

Conform Regulamentului 910/2014 (eIDAS), semnătura electronică cu certificat digital calificat este non-repudiabilă în justiție și are valoare legală similară cu semnătura olografă. Certificatele digitale emise de Trans Sped sunt acceptate, recunoscute și opozabile în justiție pe piețele din România, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și pe toate piețele unde este recunoscută legislația europeană sau nord-americană.

Trans Sped oferă servicii de transformare digitală, fintech, digitalizare și automatizare procese, soluții bazate pe certificatele digitale de semnături electronice calificate, avansate și simple, precum și mărci temporale calificate, sigilii electronice calificate și soluții de arhivare electronică certificate conform legislatiei naționale și europene. Trans Sped este furnizor de servicii de încredere (Trust Service Provider) recunoscut pe piața internațională. Certificatele digitale emise de Trans Sped sunt incluse în Lista de Încredere a UE (EU Trusted List) și sunt cross-certificate cu Federal Bridge of US, fiind astfel recunoscute de către instituțiile, companiile și organismele publice sau private din SUA și UE. Trans Sped este, de asemenea, membru SAFE Identity, ETSI și al consorțiului Cloud Signature. Prin soluțiile oferite, Trans Sped ajută la nivel global companiile din domeniile farmaceutic și biotehnologie, financiar-bancar, asigurări, utilități, retail, automotive, precum și alte industrii să-și digitalizeze procesele și să devină mai eficiente.

Despre Konica Minolta Business Solutions România

Konica Minolta Business Solutions România, filială a Konica Minolta Business Solutions Europa, a fost înfiinţată la 1 octombrie 2003, pe structurile companiei Minolta România, existente pe piaţa locală încă din 1991, ca urmare a fuziunii la nivel internaţional dintre Minolta Co. şi Konica Corporation, care a generat noua companie Konica Minolta Holdings, Inc.

Konica Minolta Business Solutions România a păstrat structurile şi reţeaua de vânzări ale Minolta România, beneficiind de experienţa a peste 30 de ani de existenţă pe piaţa românească şi de o reţea de distribuţie de peste 60 de parteneri. Ca în anii precedenţi, rezultatele anului 2020 plasează Konica Minolta în topul furnizorilor de echipamente de birou din România.

Konica Minolta Business Solutions România distribuie și asigură mentenanță pentru echipamente multifuncţionale office, faxuri, imprimante, sisteme de producție digitală și tipar industrial şi oferă Servicii Optimizate de Printare, bazate pe soluţii complete de management al documentelor. Furnizor de top de servicii complete de management al informațiilor, compania pune la dispoziția clienților soluții software de ultimă generație în domeniul infrastructurii și securității IT, precum și în mediile cloud. Totodată, Konica Minolta comercializează o gamă extinsă de soluții de supraveghere și analiză video avansată.

Imagini ale produselor Konica Minolta sunt disponibile pe www.konicaminolta-images.eu.

Pentru mai multe informații vizitați https://www.konicaminolta.ro/ro-ro/news și urmăriți paginile oficiale ale companiei pe Facebook, YouTube și LinkedIn.

Termeni şi nume de produse pot fi mărci comerciale sau mărci înregistrate ale proprietarilor lor, recunoscute ca atare.

Alege Livrarea prin OLX și 90 de copii își vor regăsi speranța și dorința de a merge la școală

OLX, lider al pieței locale de anunțuri generaliste și unul dintre cele mai vizitate site-uri din România, vine în întâmpinarea utilizatorilor săi cu o experiență de cumpărare/vânzare îmbunătățită pentru toți cei care accesează platforma și care aleg Livrarea prin OLX.

Perfect adaptat contextului actual, serviciul de Livrare prin OLX permite tuturor consumatorilor să primească și să expedieze colete pe întreg teritoriul României, în condiții de siguranță, să câștige timp, evitând diversele deplasări și traficul, să economisească bani cu ajutorul costurilor preferențiale.

Începând cu luna septembrie a acestui an, OLX demarează un proiect de renovare a școlii din Lădăuți, județul Covasna, menit să ofere acces la condiții mai bune de educație și formare tuturor celor 90 de copii înscriși la această unitate de învățământ.

Modernizarea școlii din Lădăuți va fi posibilă cu ajutorul comunității utilizatorilor OLX, prin simpla folosire a serviciului de livrare – pentru fiecare comandă în platformă, expediată cu Livrare prin OLX, compania va trimite către școală materiale de construcții, necesare pentru repararea acesteia, la interiorul și exteriorul clădirii.

 KV_OLX Delivery

Serviciul de Livrare prin OLX a fost creat din dorința de a veni în întâmpinarea nevoii utilizatorilor noștri de a expedia produsele tranzacționate într-un mod facil, rapid și economic, direct din platforma OLX. Cifrele OLX arată că numărul tranzacțiilor a crescut cu 33% în ultimele 6 luni, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Am reușit, prin urmare, să conectăm vânzători și cumpărători și să le oferim o experiență sigură de consum.

 Ceea ce ne-a condus la o nouă idee sau, mai bine spus, provocare: să mergem și mai departe, acolo unde nevoia de interacțiune este cu atât mai importantă. Am decis, astfel, să îi susținem pe copiii care învață la Lădăuți, livrând cu ajutorul utilizatorilor OLX materiale de construcții pentru renovarea școlii, oferindu-le posibilitatea de a rămâne în contact cu profesorii, de a avea acces la cunoștințe și la o formare deplină.”, a declarat Theodor Filoș, Business Manager OLX.

 

Cum funcționează serviciul de Livrare prin OLX?

Pentru vânzători, activarea serviciului de Livrare prin OLX se poate face direct din cont, în momentul adăugării anunțului, bifând opțiunea de livrare pentru anunțul în cauză. Pentru cumpărători, folosirea acestui serviciu se poate face direct din pagina anunțului dorit.

Mai mult, serviciul poate fi accesat atât de pe desktop, cât și de pe telefonul mobil (Android, iOS), consumatorii având posibilitatea de a plasa comenzi sau de a da curs unei solicitări de livrare, într-un mod accesibil și sigur.

Care sunt avantajele serviciului de Livrare prin OLX?

Livrarea prin OLX oferă beneficii exclusive pentru userii platformeilivrare cu verificare la destinatar, posibilitatea de a refuza coletul, avizarea destinatarului prin SMS, tarif preferențial cu până la 44% mai avantajos, spre deosebire de costurile standard.

În plus, livrarea prin OLX, alături de cei doi parteneri ai platformei (FAN Courier și Poșta Română), oferă o vastă acoperire la nivel național, în aceeași măsură în mediul urban și cel rural.

 

Prin FAN Courier:

 • Se asigură servicii de livrare de la ușă la ușă
 • Vânzătorii aleg data și ora pentru ridicarea comenzii de către curier
 • Cumpărătorii pot verifica pachetul înainte de plată și pot plăti numai în numerar
 • Vânzătorii primesc rambursul, bani în numerar sau prin transfer bancar

Prin Poșta Română:

 • Se asigură servicii de livrare de la oficiu la oficiu
 • Cumpărătorii pot să verifice coletul înainte de acceptare și pot plăti în numerar sau cu cardul
 • Vânzătorii primesc rambursul în numerar

 

Mai multe informații despre campanie: https://livrare.olx.ro/salveaza-scoala/

Împreună putem mișca lumea spre mai bine, fără să ne mișcăm deloc, cu ajutorul serviciului de Livrare prin OLX.

Despre OLX:

OLX România, parte a OLX Group, este liderul pieței locale de anunțuri generaliste, cu peste 4 milioane de anunțuri active și o medie lunară de peste 12 milioane de vizitatori, potrivit SATI. Pe OLX se găsește o gamă largă de categorii printre care electronice și electrocasnice, mașini, proprietăți imobiliare, obiecte de vestimentație sau pentru casă și grădină. Platforma se poate accesa atât de pe desktop, cât și din aplicațiile mobile pentru iOSAndroid și Huawei AppStore.

 

Visual Fan (Allview) anunță preluarea pachetului majoritar de 51% din Intervision Trading, unicul distribuitor AKAI din Europa Centrală și de Est

 • Prin preluarea participației majoritare de 51% din Intervision Trading, se creează premisele unei creșteri consistente a cifrei de afaceri și a profitului companiei Visual Fan, cu peste 25%.
 • Pentru finalizarea tranzacției, preluarea pachetului majoritar necesită obținerea avizului Consiliului Concurenței, în perioada imediat următoare.

Brașov, 30 septembrie 2021. Compania Visual Fan SA deținătoarea brandului Allview, listată la Bursa de Valori București sub simbolul ALW, comunică detalii suplimentare legate de achiziția strategică anunțată în prima parte a săptămânii. Astfel, tranzacția recent încheiată presupune preluarea unei participații majoritare de 51% de către Visual Fan S.A. din Intervision Trading RO S.R.L., distribuitor exclusiv al popularului brand AKAI pe piața din România și Europa Centrală și de Est. Această achiziție aduce companiei Visual Fan un plus de valoare important, conducând la diversificarea gamei de produse și extinderea capacității de vânzare atât pe piața locală, cât mai ales pe piețele externe. În același timp, achiziția va contribui la o creștere consistentă de 25% atât a cifrei de afaceri, cât și a profitului companiei – față de estimările anunțate în memorandumul de listare a acțiunilor la Bursa de Valori București.

Brandul AKAI a fost fondat la Tokyo în 1929 și datorită inovației în domeniul electronicelor de larg consum a devenit unul dintre cei mai importanți producători globali din domeniu. Intervision Trading RO S.R.L. este distribuitor exclusiv al brandului japonez AKAI de mai bine de 11 ani pe piața internațională și a înregistrat la nivelul anului 2020 o cifră de afaceri de 36,57 milioane de lei (7,42 milioane de euro) și un profit net de 5,94 milioane de lei (1,20 milioane de euro). Marja de profit înregistrată în 2020 de către compania Intervision Trading a fost de 16,24%, plasându-se la un nivel net superior față de media pieței de electronice. Totodată, pe parcursul anilor business-ul a demonstrat stabilitate, ce reiese din indicatorii financiari de lichiditate și solvabilitate ai societății. Pentru perioada următoare, situațiile financiare consolidate vor arăta o creștere consistentă a cifrei de afaceri și a profitului companiei Visual Fan, cu peste 25%, luând în calcul estimările financiare ale celor două entități raportate începând cu anul 2022.

Parteneriatul nou început vizează o creștere semnificativă a vânzărilor pe plan extern, cu peste 30%, pentru cele două branduri: Allview și AKAI. Contopirea canalelor de vânzare și majorarea portofoliului de produse prin adiția unora complementare, vor permite atacarea unor noi piețe de desfacere și vor genera sinergii cu impact pozitiv asupra volumelor de vânzări, cât și a marjelor de profit.

Despre Allview

Allview (simbol bursier ALW) este o companie cu capital integral românesc, care și-a confirmat statutul de vizionar și pionier atunci când vine vorba de tehnologie, cu un portofoliu de produse diversificat. A fost fondată la Brașov, în 2002, și produce telefoane mobile inteligente, sisteme Smart Home, tablete, laptopuri și alte gadgeturi. A lansat cel mai complex sistem Smart Home din România (2016), AVI – singurul asistent vocal în limba română (2017), a fost printre primele companii din Europa care a încheiat un parteneriat direct cu Google Android TV™ (2019), fiind primul brand din România care a adoptat tehnologia QLED (2020). Este prezentă pe piețele IT&C din peste 10 țări. Allview investește constant în R&D (cercetare și dezvoltare) și își propune ca, pe termen lung, să creeze un robot inteligent – asistent personal. Pentru a rămâne conectați la noutățile Allview, urmăriți paginile companiei de pe Facebook, YouTube și Instagram.